JOGI NYILATKOZAT

 

Szerzői jogok

A TiszaRelax Kft. által üzemeltetett BORÓ APARTMAN elnevezésű szálláshely honlapja szerzői jogvédelem alatt áll.

A honlapon található anyagok, vizuális és audió elemek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint jogilag védettek, így felhasználni azokat a TiszaRelax Kft., valamint a FÖLD-GÉP 2001 Kft. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

A Vendég, felhasználó jogai

A Vendég - továbbiakban Felhasználó - tájékoztatást kérhet a TiszaRelax Kft.-től a személyes adatok kezeléséről, azok helyesbítését illetve törlését. Ezen adatok alól kivételt képeznek a jogszabályi adatkezelések.

A TiszaRelax Kft. – továbbiakban mint Adatkezelő – tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  a kezelt adatokról, az Adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen céllal kaphatják meg ezen adatokat.

Természetesen a felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, amennyiben:

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozáshoz való jogot törvény teszi lehetővé.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást, kérelmet köteles a benyújtástól számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, majd az eredményről a kérelmező felet írásban tájékoztatni.

A felhasználó jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen jogorvoslatot kérhet, bírósághoz fordulhat. A felhasználó tiltakozásával kapcsolatos Adatkezelői döntés közlésétől számított 30 napon belül a felhasználó bírósághoz fordulhat, amennyiben nem ért egyet a döntéssel.

Az Adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott károkat köteles megtéríteni.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon történő foglalással egyidejűleg Ön elfogadja a személyes adatok védelméről és felhasználásáról szóló nyilatkozatunkban foglaltakat, és hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, feldolgozásához – jelen nyilatkozatban megfelelően.

 

Free Joomla! templates by Engine Templates